Integritetspolicy

GDPR

Behandling av personuppgifter

SEIZE Media – TEAM Grabbe AB behandlar uppdragsgivares, modellers och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att SEIZE Media – TEAM Grabbe AB skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt GDPR är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand för att administrera kontaktregister eller för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Som kund hos oss behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss.

Bilder på fotografs hemsida

Bilder på fotografs hemsida är en del av yttrandefriheten. I de fall som en personuppgift fotograferad från den 25 maj 2018 används av fotograf på egen eller bildbyrås hemsida och sociala medier  ska det i första hand vara en intresseavvägning och i andra hand samtyckesreglerat och i tredje hand reglerat genom utgivningsbevis.

Lagring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet eller intresseavvägningen kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.
Du har rätt att:

·         Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas

·         Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

·         Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund

·         Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Personuppgifter som vi behandlar

Här nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

·         Namn

·         Adress

·         E-postadress

·         Telefonnummer

·         Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Cookies

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medanandra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.grabbes.se använder vi följande cookies:

Namn

Beskrivning

Lagringstid

PHPSESSID

Identifierar sessionen på servern för att hålla samman besökarens besök på webbplatsen.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

cookie_notice_accepted

Döljer cookie-notisen. Cookien sätts för att dölja notisen vid nästa besök. Innehåller inga personuppgifter.

1 månad från godkännande i cookie-notisen.

wp-settings-[ID]

Används av wordpress för att anpassa admingränssnittet, och eventuellt även webbplatsens gränssnitt.

1 år efter inloggning.

wp-settings-time-[ID]

Används av wordpress för att anpassa admingränssnittet, och eventuellt även webbplatsens gränssnitt.

1 år efter inloggning.

wordpress_test_cookie

Används för att testa om cookies är aktiverat. Innehåller inga personuppgifter.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

wordpress_sec_

Används för inloggade användare över säker anslutning.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

wordpress_logged_in_

Används för att indikera när användaren är inloggad, och vem det är.

Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

Vill du läsa mer om GDPR?

Så hittar du mer information HÄR.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:
TEAM Grabbe AB
556691-7851
Zakrisvägen 1C, 913 35 Holmsund.
Sune Grabbe – sune@grabbes.se 

070-295 61 97